นวัตกรรมสมุนไพรไทย มหัศจรรย์แห่งสมุนไพร

สมุนไพรนวัตกรรม ที่เติมเต็มคุณภาพชีวิตของผุ้คนยุคใหม่ ด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของสมุนไพรไทย จึงทำให้นายขมิ้นชันมุ่งมั่น ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของวงล้อแห่งความสำเร็จในการพัฒนา ต่อยอด และสืบสานเจตนารมณ์ของ นักวิจัยไทย ดร. ณสพณ โพธิ์วิจิตร ผู้ซึ่งมีแรงบันดาลใจ ในการทำงานด้านสมุนไพรมาตลอดชีวิต ไม่เพียงแค่ประเทศไทยเท่านั้นที่กระแสตอบรับที่เพิ่มสูงขึ้น และมีแนวโน้มของการปรับปรุงคุณภาพชีวิตด้วยการคัดสรรสารอาหารที่ดีจากธรรมชาติ การออกกำลังกาย เป็นเรื่องของการคำนึงถึงการให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพ  ด้วยการพึ่งพาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็น การนำเอา AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นเรื่อยๆ

ยกตัวอย่างเช่น ในวงการสุขภาพของต่างประเทศมีการนำเอา Application ต่างๆเข้ามาช่วยตรวจวัด ควบคุม ปริมาณของสารอาหารที่ต้องการในแต่ละวัน มีการเตือนหากเราทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ไมตรง หรือไม่ครบองค์ประกอบตามที่วางไว้ ด้วยเหตุนี้จึงมีการพยากรณืกันเอาไว้ว่า อีกไม่นานอายุขัยของคนเราจะปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยะสำคัญ

สมุนไพรทางเลือกจะเป็นส่วนหนึ่ง ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนได้อย่างไร  จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา ต่อยอด รวมถึงการประยุกต์เอานวัตกรรมมาใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างไร  เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น เพราะเรารู้ดีว่า สมุนไพรไทย มีความโดดเด่นเป็นที่ต้องการของนักวิจัย ทางด้านเภสัชศาสตร์ เพื่อการพัฒนาให้เป็นตำรับยารักษาโรคต่างๆ ตลอดจนพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลาย

หากเราได้ลองศึกษาคุณสมบัติและคุณภาพของสมุนไพรไทย เราจะรู้ว่า ความโดดเด่นของสมุนไพรไทย หากเปรียบเทียบกับสมุนไพรของประเทศแล้วนั้น  ของไทยเรามีคุณสมบัติที่เหนือกว่า ยกตัวอย่างเช่น โสมของเกาหลีที่สามารถขายได้ราคาสูงมากๆในตลาดโลก ทั้งที่สมุนไพรของไทยมีประสิทธิภาพทางยาเหนือกว่าโสมมากมาย แต่กลับมีการส่งมอบในราคาที่ต่ำกว่า เมื่อเทียบกับคุณค่าในตัวของสมุนไพรนั้นๆ  จริงๆแล้วเรื่องนี้มีหลายองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็น การทำการตลาด แบรนด์ดิ้ง หรือที่เราอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้ว กับคำว่า การตลาด

จุดนี้เองทำให้นักพัฒนา นักวิจัยไทยอย่าง ดร ณสพณ โพธิ์วิจิตร ได้เล็งเห็น คุณค่าของสมุนไพรไทย ทั้งในแง่ของประโยชน์ในการรักษา ฟื้นฟุ ดูแลสุขภาพ และ ในแง่ของมูลค่าทางเศรฐกิจอีกมากมาย

ตัวอย่างการพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรไทย เช่น ขมิ้นชัน งานวิจัยเรื่องขมิ้นชันมากกว่า 8,000 เรื่อง ยอมรับประสิทธิภาพของสาระสำคัญ เคอร์คูมินอยด์  (Curcuminoids) ในขมิ้นชัน ที่ใช้รักษาโรคได้อย่างมากมาย เช่น ออกฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ, ต้านเชื้อแบคทีเรียและรา, ต้านการอักเสบ, ต้านการเพิ่มจำนวนของเซลล์, ยับยั้งการเสื่อมของเซลล์ และลดคอเลสเตอรอลในเลือด นอกจากนี้ยังพบว่าถูกนำมาใช้ประโยชน์ทางยาในการรักษาโรคเกี่ยวกับระบบประสาท, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไข้ข้อ, โรคภูมิแพ้, โรคลำไส้อักเสบ, โรคไต,โรคเอดส์, โรคสะเก็ดเงิน, โรคเบาหวาน, โรคปลอกประสาทอักเสบ (MS) และโรคปอด และ จากผลการศึกษาทั้งในหลอดทดลอง, ในสัตว์ทดลองและการศึกษาทางคลินิกในคน  ได้แสดงถึงคุณสมบัติของเคอร์คูมินอยด์ในการรักษาโรคมะเร็ง (Anand และคณะ, Cancer Lett. 267, 2008) การนำเอาขมิ้นชัน มาใช้งานจริงเพื่อให้ประโยชนืในเชิงทางการแพทย์นั้นยังมีอุปสรรคในหลายด้าน เช่น เมื่อนำมาใช้จริงกับผู้ป่วยกลับไม่เกิดผลตามต้องการ เพราะสารเคอร์คูมินอยด์ในขมิ้นชัน ละลายน้ำได้น้อยมากเพียง 0.0004 มก./มล. ที่ pH 7.02 จึงทำให้สารดังกล่าวไม่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ นอกจากนี้สารดังกล่าวนี้ยังมีความคงตัวที่ต่ำอีกด้วย จึงทำให้สาระสำคัญสลายตัวก่อนที่จะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้

 

สมุนไพรนวัตกรรม
สมุนไพรนวัตกรรม

สมุนไพรนวัตกรรม ที่เกิดจากกระบวนการคัดสรร วิจัย และปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยทีมงานวิจัย บริษัทดีท็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้ใช้เวลาพัฒนาผลิตภัณฑ์มาตั้งแต่ปี พศ.2011 เพื่อทำการเพิ่มคุณค่าของสมุนไพรไทย ยกตัวอย่าง เช่น “สารเคอร์คูมินอยด์ละลายน้ำได้” เป็นหนึ่งในงานชิ้นสำคัญที่บริษัทฯ ประสพความสำเร็จทำให้เกิดการละลายน้ำได้มากที่สุดในโลกคือละลายได้ถึง 6.4 มก./มล ซึ่งละลายได้มากกว่าสภาวะปกติถึง 16,000 เท่า และเมื่อนำสารเคอร์คูมินอยด์ มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ ก็สามารถเห็นผลได้อย่างรวดเร็ว เช่น โรคกระเพาะอาหาร ,โรคกรดไหลย้อน ,โรคข้อเข่าอักเสบ เป็นต้น

จากการพิจารณาถึงคุณภาพของกระบวนการคัดสรรผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย สินค้าทุกตัวจะผ่านการคัดกรอง คัดเลือกจากทีมงานนักวิจัย และยังเป็นบริษัทด้านสมุนไพรนวัตกรรม ที่มีโรงงานผลิตเป็นของตัวเอง จึงทำให้ทีมงานนายขมิ้นชัน มั่นใจในคุณภาพของสินค้า ภายใต้การวิจัยและผลิตของบริษัท ดีท็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

เรามั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า จะสามารถส่งต่อคุณค่าของสมุนไพรไทย ไปยังผู้บริโภคที่เน้นในความเป็นเลิศของสินค้า

ด้วยความเคารพ

นายขมิ้นชัน

สมุนไพรนวัตกรรม
นักวิจัยไทยด้านสมุนไพรนวัตกรรม
(Visited 262 times, 1 visits today)